Yeni Çağ: Avrupalıların Keşif Dönemi ve Küreselleşmenin Başlangıcı

Yeni Çağ: Avrupalıların Keşif Dönemi ve Küreselleşmenin Başlangıcı

ABONE OL
Kasım 1, 2023 18:08
Yeni Çağ: Avrupalıların Keşif Dönemi ve Küreselleşmenin Başlangıcı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

15-18. yüzyıllar arasındaki Yeni Çağ Dönemi, Avrupalı devletlerin denizaşırı seferleri ve keşiflerle bilinen dünyanın sınırlarının genişlediği bir döneme sahne oldu. Bu süreç, Portekizli ve İspanyol denizcilerin öncülüğünde başlayan uzun yolculuklar ve yerleşimler sayesinde Avrupalıların yeni kıtalarla ve medeniyetlerle karşılaşması anlamına geliyordu. Keşifler sonucu dünya ticaret ağları ve etkileşim alanları genişlerken, küresel düzeyde ilk ekonomik ve kültürel değişimler de bu dönemde zemin hazırladı.

Yeni Çağ Dönemi (15.-18. Yüzyıllar)

Yeni Çağ dönemi, Avrupa tarihinde Orta Çağ’ın sonu ile Sanayi Devrimi öncesi dönem arasında yer alan yaklaşık üç asırlık tarihi süreci kapsar. Bu dönem 15. yüzyılın ikinci yarısında başlayıp 18. yüzyılın ikinci yarısında sona ermiştir. Yeni Çağ, Avrupa merkezli bir küreselleşme sürecinin başladığı, siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarda köklü değişimlerin meydana geldiği önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Rönesans ve Coğrafi Keşifler

Yeni Çağ’ın başlangıcı, Rönesans hareketinin etkilerinin hissedilmeye başladığı 15. yüzyılın ortalarına rastlar. Rönesans düşüncesiyle bilim ve sanatta ilerleme kaydedilirken, insanın yaratıcı gücüne ve akıl yoluyla gerçeğe ulaşmaya önem veren yeni bir dünya görüşü ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde Portekiz ve İspanyol denizcilerinin Afrika’nın etrafını dolaşarak Hindistan’a ve Güney Asya’ya ulaşmalarıyla coğrafi keşifler çağı başlamıştır. Bu keşifler sayesinde Avrupalılar yeni kıtalar ve uygarlıklarla karşılaşmışlardır.

Rönesans ve Reform Hareketleri: Avrupa'da yeni bir dönemin başlangıcı |  Mürsel Çavuş

Amerika’nın Fethi

Christopher Columbus’un 1492’de Karayipler’e ayak basmasıyla birlikte Amerika kıtalarının varlığı Avrupalılar tarafından keşfedilmiştir. İspanya ve Portekiz başta olmak üzere diğer Avrupalı devletler, coğrafi keşifler sayesinde yeni topraklara el koyma yarışına girmişlerdir. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda İspanya, orta ve güney Amerika’yı hızla fethederek bugünkü Meksika, Guatemala, Peru, Şili, Arjantin topraklarına hakim olmuştur. Buralarda kurulan sömürge sistemiyle yerli halklar tahrip edilirken büyük servet elde edilmiştir.

Demografik ve Ekonomik Değişimler

16. yüzyılda Avrupalıların kıtalararası seyahatleri sayesinde ölümcül salgın hastalıklar yayılmış, Amerika kıtaları ve Okyanusya’nın yerli halklarının büyük bölümü yok olmuştur. Boşalan alanlara Avrupalılar tarafından yerleşimler kurulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda dünya nüfusunun dağılımı değişmiştir. Aynı dönemde feodal sistemin çöküşüyle merkantilizm yükselişe geçmiş, dünya ticaretinde de değişimler meydana gelmiştir.

Ulus Devletlerin Doğuşu

17. yüzyılda Avrupa’da merkezi otoritenin güçlenmesiyle ulus devletler belirgin biçimde şekillenmeye başlamıştır. Feodal parçalanmış yapı yerini merkeziyetçi yönetim anlayışına bırakmıştır. Aynı zamanda din savaşları sona erirken mezhep farklılıklarına rağmen ulusal bütünlük vurgusu ön plana çıkmıştır. Bu süreç Fransa, İngiltere ve İspanya’da en belirgin biçimde gözlemlenmiştir.

Yeni Çağ olarak adlandırılan dönem, Avrupa merkezli küreselleşmenin etkilerinin belirginleştiği, siyasi, ekonomik ve toplumsal sistemlerde köklü değişimlerin meydana geldiği önemli bir tarihi aşamadır. Rönesans ve coğrafi keşiflerin etkisiyle bilimsel düşüncede ilerleme yaşanırken, Amerika’nın fethiyle Avrupalılar yeni kıtalarla karşılaşmıştır. Bütün bu gelişmeler neticesinde 18. yüzyıla gelindiğinde ulus devlet yapısının oturduğu, dünya ekonomisinde de köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme geçiş sağlanmıştır.

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP